00:44 18/02/2016
Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Thanh Ba

Hưởng ứng các chương trình nghệ thuật, văn hóa- thể thao nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Tái lập huyện Thanh Ba (06/01/1996-06/01/2016), Công ty CP Xi măng Sông Thao đã tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa cùng địa phương.

Là một doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn huyện Thanh Ba, trong những năm qua, Công ty CP Xi măng Sông Thao luôn tích cực tham gia các hoạt động do địa phương phát động.