Ngày 21/01/2014 tại Văn phòng Công ty cổ phần xi măng Sông Thao. Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty phối hợp cùng Công đoàn Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tặng quà hỗ trợ CBCNV trong Công ty có hoàn cảnh khó khăn.