Hưởng ứng các chương trình nghệ thuật, văn hóa- thể thao nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Tái lập huyện Thanh Ba (06/01/1996-06/01/2016), Công ty CP Xi măng Sông Thao đã tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa cùng địa phương.