Được sự nhất trí của Ban Lãnh đạo Công ty, chiều ngày 24/12/2013 BCH Công đoàn và BCH Đoàn thanh niên tổ chức lễ khai mạc Hội thao CBCNV Công ty cổ phần xi măng Sông Thao nhân dịp chào mừng 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2013)