Vừa qua, Công đoàn Công ty CP Xi măng Sông Thao đã tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi năm 2016. Hội thu đã thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên Công đoàn tham gia.
Sản xuất và tiêu thụ Trong nước Ngoài nước
Ngày nay việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một bươc đi chiến lược tất yếu và cũng là con đường mà tất cả các nước muốn xây dựng một nền kinh tế công nghiệp hiện đại đều phải hướng tới.