Xi măng đứng đầu danh sách tiêu thụ
Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2013 khoảng 61 triệu tấn, đạt 107,5% so với kế hoạch năm, tăng 13,9% so với năm 2012. Trong đó tiêu thụ...
Năm 2014 - Dự kiến tiêu thụ 63 triệu tấn xi măng
Bộ Xây dựng dự kiến mức sản lượng tiêu thụ này sẽ tăng khoảng 3% so với năm 2013.
Khuyến khích tăng cung nhà ở xã hội bằng cơ chế ưu đãi
Cuối tháng 11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội với...
Mô hình tiết kiệm nhà ở: Hành lang pháp lý bảo vệ người mua nhà
Nhằm điều tiết thị trường tài chính nhà ở đồng thời thực hiện chủ trương phát triển nhà ở của Chính phủ, Bộ Xây...