10:44 13/01/2014
Năm 2014 - Dự kiến tiêu thụ 63 triệu tấn xi măng

Bộ Xây dựng dự kiến mức sản lượng tiêu thụ này sẽ tăng khoảng 3% so với năm 2013.

Theo Bộ Xây dựng, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2014 khoảng từ 62 - 63 triệu tấn, tăng 1,5 - 3% so với năm 2013. Trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 48,5 - 49 triệu tấn, dự kiến dành cho xuất khẩu khoảng 13,5 - 14 triệu tấn.

Để đạt kết quả này, Bộ sẽ nghiên cứu và có dự báo kịp thời đối với cung - cầu xi măng của cả nước. Tiếp tục rà soát việc thực hiện các dự án xi măng trong kế hoạch năm 2012 - 2015. Đôn đốc các Nhà máy xi măng triển khai nghiên cứu, lắp đặt thiết bị tân dụng nhiệt thừa khí của khí thải lò nung trong các nhà máy xi măng để phát điện để đạt mục tiêu sau năm 2015, ngành xi măng tự túc ít nhất 20% nhu cầu điện cho sản xuất; phối hợp với Hiệp hội Xi măng tăng cường hợp tác giữa các đơn vị xuất khẩu sản phẩm xi măng, nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp.

Trong năm 2013, tổng công suất các nhà máy Xi măng đang hoạt động đạt trên 70 triệu tấn, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ được khoảng 61 triệu tấn, đạt 107,5% so với kế hoạch năm, tăng 13,9% so với năm 2012 (trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 47 triệu tấn, xuất khẩu khoảng 14 triệu tấn). Trong nhóm hàng vật liệu xây dựng, xi măng đang là điểm sáng với lượng tồn kho năm 2013 ở mức cho phép.

Thực hiện các giải pháp để cân đối cung - cầu, bình ổn thịt rường xi măng, năm 2013, Bộ Xây dựng đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa 9 dự án xi măng có công suất dưới 2.500 tấn clinker/ngày ra khỏi quy hoạch, giãn tiến độ của 07 dự án có công suất trên 2.500 tấn clinker/ngày sau năm 2015.
 

Theo thuongmai.vn