08:26 14/01/2014
Xi măng đứng đầu danh sách tiêu thụ
Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2013 khoảng 61 triệu tấn, đạt 107,5% so với kế hoạch năm, tăng 13,9% so với năm 2012. Trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 47 triệu tấn còn lại phục vụ cho xuất khẩu.

 

Ngành xi măng trong những năm gần đây được đánh giá là khá trầm lắng khi phần lớn các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ xi măng đều không đạt các chỉ tiêu kế hoạch. Nhiều nhà máy đứng trước nguy cơ đóng cửa, nguyên nhân của những khó khăn này là tình trạng cung vượt cầu, dẫn đến tồn kho rất lớn.Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng năm vừa qua xi măng được đánh giá có mức tiêu thụ
nhiều nhất trong khối các vật liệu xây dựng.

 

Để bình ổn thị trường xi măng, cân đối cung - cầu, Bộ Xây dựng đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa 09 dự án xi măng có công suất dưới 2.500 tấn clinker/ngày ra khỏi quy hoạch. 9 dự án này bao gồm dự án xi măng Hà Tiên - Kiên Giang, xi măng Trường Sơn - Rô Li, xi măng Hợp Sơn (chuyển đổi), xi măng Ngọc Hà, xi măng VINAFUJI Lào Cai (chuyển đổi), xi măng Thanh Trường (chuyển đổi), xi măng Sơn Dương, Quang Minh, xi măng Cao Bằng (chuyển đổi).

Bộ cũng thực hiện giãn tiến độ của 07 dự án có công suất trên 2.500 tấn clinker/ngày sau năm 2015. Các dự án này bao gồm dự án xi măng Hệ Dưỡng II, Mỹ Đức, Thanh Sơn, Tân Thắng, Đô Lương, Tân Phú Xuân và Nam Đông.

Đồng thời, nhằm kích cầu cho sản phẩm xi măng. Bộ tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai Chương trình hành động về tăng cường sử dụng xi măng trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam, trong đó chú trọng các dự án thí điểm công mặt đường bê tông xi măng.

Bộ Xây dựng cho biết, mặc dù bối cảnh hiện nay chưa thoát khỏi khó khăn nhưng xi măng vẫn là sản phẩm tiêu thụ khá nhất có với các sản phẩm vật liệu xây dựng khác.

Hiện nay tổng công suất các nhà máy xi măng đang hoạt động đạt trên 70 triệu tấn. Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2013 khoảng 61 triệu tấn, đạt 107,5% so với kế hoạch năm, tăng 13,9% so với năm 2012. Trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 47 triệu tấn, tăng 1,5 triệu tấn (tương đương 3,4%) so với năm 2012; xuất khẩu khoảng 14 triệu tấn, tăng gần 6 triệu tấn so với năm 2012 (trong đó clinker khoảng 10,3 triệu tấn, xi măng khoảng 3,7 triệu tấn).

Vốn đầu tư ước thực hiện năm 2013 của ngành xi măng là 941,3 tỷ đồng, chiếm 8,5% tỷ trọng kế hoạch vốn đầu tư năm 2013. (Ngành xi măng có 13 dự án với kế hoạch đầu tư là 3.868,9 tỷ đồng)

Trên cơ sở đánh giá những điều kiện hiện tại, Bộ Xây dựng đã đề ra kế hoạch cho ngành xi măng năm 2014 với tổng giá trị sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 62 - 63 triệu tấn (tăng 1,5 - 3% so với năm 2013). Trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 48,5 - 49 triệu tấn, dự kiến dành cho xuất khẩu khoảng 13,5 - 14 triệu tấn.

 

Theo Xã luận