15:19 21/04/2016
Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2016

Ngày 12/4, Công ty CP Xi măng Sông Thao đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016. Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016 có các nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2015 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016; kiểm điểm tình hình thực hiện thoả ước lao động tập thể và nội quy, quy chế của Công ty, các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động trong năm 2015; thông qua Thỏa ước lao động tập thể 2016-2018; Thông qua Nội quy kỷ luật và trách nhiệm vật chất của Công ty theo quy định mới của Chính phủ và bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia Ban đối thoại định kỳ 2016.


 

 


Dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tổng công ty có đồng chí: Tạ Trọng Tấn, UVBTV, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TCT; đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh, Thành viên HĐTV, Phó tổng giám đốc Tổng công ty. Cùng đi có các đồng chí là thành viên HĐTV, Ban kiểm soát, BCH Công đoàn, thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban của Tổng công ty.
Về phía Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao: đồng chí Phạm Văn Ân, Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; cùng sự hiện diện của các đồng chí UV HĐQT, UV Ban kiểm soát, các đồng chí trong Ban giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban trong Công ty và 160 đại biểu được bầu tại các Hội nghị người lao động bộ phận, đại diện cho trên 500 CBCNV của Công ty về dự.
 

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng- Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2015 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. Báo cáo đã chỉ rõ: Năm 2015 tuy có nhiều thuận lợi nhưng khó khăn vẫn còn rất lớn, thiếu hụt dòng tiền trầm trọng do lỗ lũy kế từ các năm trước; nhu cầu xi măng mặc dù có tăng trưởng nhẹ nhưng mất cân đối cung cầu ngày càng cao, cạnh tranh về giá và thị phần ngày càng khốc liệt; bên cạnh đó nhiều thiết bị sau 6 năm hoạt động đã đến kỳ thay thế, sửa chữa lớn, tiềm ẩn nhiểu rủi ro đòi hỏi vốn đầu tư lớn và dự phòng cao. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty đã thường xuyên bám sát định hướng của lãnh đạo Tổng công ty và chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch XSKD trong năm. Dưới sự đồng lòng của CBCNV trong Công ty, kết quả SXKD năm 2015  đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Sản xuất xi măng vượt 13% so với kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ, duy trì chất lượng sản phẩm ổn định, đã phát triển thêm dòng sản phẩm xi măng bao jumbo; an toàn lao động được đảm bảo. Về kinh doanh tiếp tục có sự tăng trưởng cao 20%, hệ thống bán hàng ngày càng được củng cố và tăng tính kiểm soát; làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, quan tâm đến người sử dụng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 131% so với kế hoạch, tăng 40% so với cùng kỳ; đặc biệt đây là năm đầu tiên Công ty có lãi gần 30 tỷ đồng. Để có được kết quả trên, Công ty đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có giải pháp về phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tăng cường quản lý chi phí. Trong năm 2015, đã có 03 sáng kiến và 12 giải pháp kỹ thuật được nghiên cứu áp dụng trong sản xuất, làm lợi nhiều tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty luôn quam tâm thực hiện tốt các công việc về an sinh xã hội, công tác tổ chức đoàn thể; quan tâm đến sự phát triển và tiến bộ phụ nữ…

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2015, Công ty CP Xi măng Sông Thao xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 với mục tiêu cụ thể như sau: Duy trì hoạt động ổn định của nhà mày, phát huy năng suất lò nung đạt 95% CSTK; sản xuất xi măng đạt 100% CSTK; duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm; Kinh doanh linh hoạt, phấn đấu tăng trưởng xi măng đạt 5%; Đảm bảo thu nhập cho CBCNV Công ty cao hơn 5% so với năm 2015. Một số chỉ tiêu cụ thể: Sản xuất Clinker: 712.500 tấn, xi măng: 912.000 tấn; sản lượng tiêu thụ xi măng: 910.000 tấn; Tổng doanh thu: 852 tỷ đồng; nộp NSNN: 38,89 tỷ đồng; kết quả SXKD: lãi 42,86 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã xây dựng nhiều giải pháp, biện pháp trọng tâm trong trong công tác sản xuất, công tác kinh doanh, tiêu thụ, công tác đầu tư; công tác tài chính, quản trị và công tác tổ chức nhân sự.
 Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Triệu Quang Công, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo của BCH Công đoàn về kiểm điểm tình hình thực hiện thoả ước lao động tập thể và nội quy, quy chế của Công ty, các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động trong năm 2015. Nhìn chung, BCH Công đoàn Công ty đã tham gia cùng chính quyền xây dụng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; tham gia tích cực cùng chính quyền đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn cho người lao động, động viên người lao động tích cực tham gia các sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn làm tốt công tác kiểm tra ATLĐ-PCCN theo định kỳ. Việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động. Trong công ty luôn xây dựng được mối quan hệ hài hòa, ổn định, tin cậy và đoàn kết. Công ty luôn lấy người lao động là trung tâm để thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan. Tất cả các quyền lợi của người lao động trong Công ty được đảm bảo theo Thỏa ước lao động và pháp luật về lao động.


 

    

 
 

Tại hội nghị lao động ở các công đoàn bộ phận, người lao động có một số ý kiến, đề xuất như: về thời giờ làm việc; công tác tiền lương; công tác đào tạo và chuyển ngạch lương; chế độ ăn ca, bảo hộ lao động, chế độ bồi dưỡng độc hại... Các ý kiến này đều được đại diện người sử dụng lao động, Ban chấp hành Công đoàn và các phòng chức năng giải thích, trả lời cụ thể, thỏa đáng cho người lao động.

 

                 

Phát biểu với hội nghị, đồng chí Tạ Trọng Tấn, UV BTV Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận sự cố gắng của tập thể CBCNV Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao trong năm 2015. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí chỉ rõ, tập thể Ban giám đốc, HĐQT cùng CBCNV phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất cùng đưa Công ty vượt qua khó hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2016. Đồng chí cũng nhấn mạnh HĐQT, Ban giám đốc, BCH Công đoàn tiếp tục quan tâm, chăm lo, bảo đảm thu nhập và đời sống của người lao động, làm tốt công tác tư tưởng cho CBCNV, người lao động cùng chia sẻ với những chủ trương, định hướng mới của Công ty. 

 

            

 

 

Cũng tại hội nghị lần này đã bầu ra 05 đồng chí vào thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ. Nhân dịp này, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã phát động thi đua trong toàn thể CBNCV, người lao động trong Công ty nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2016.