Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho CBCNV năm 2019
Kết quả lực chọn nhà cung cấp gói mua sắm khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho CBCNV năm 2019
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm thiết bị xi lanh, khí nén máy đóng bao năm 2019
 Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm thiết bị xi lanh, khí nén máy đóng bao năm 2019
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói mua sắm vòng bi SKF và vòng bi FAG
Kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói mua sắm vòng bi SKF và vòng bi FAG
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm: Mua bộ làm mát dầu bôi trơn HGT chính máy nghiền xi măng LM46.2+2CS
Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm: Mua bộ làm mát dầu bôi trơn HGT chính máy nghiền xi măng LM46...
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thấu gói mua sắm: Mua bộ trục chủ động và vòng bi hai nửa cho giàn ghi  số 02 máy làm nguội
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thấu gói mua sắm: Mua bộ trục chủ động và vòng bi hai nửa cho giàn ghi  số 02 máy...