10:39 22/08/2023
Thông báo mời chào giá gói mua sắm: Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói mua sắm: Mua rác thải công nghiệp không nguy hại ( vỏ chai nhựa, nilon và nhựa nghiền) sử dụng làm nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất 04 tháng cuối năm 2023