15:07 24/10/2023
Thông báo mời chào giá gói dịch vụ thuê chuyên gia thực hiện kiểm tra, giám sát việc đại tu hộp giảm tốc chính máy nghiền xi măng, máy nghiền than
Thông báo mời chào giá gói dịch vụ thuê chuyên gia thực hiện kiểm tra, giám sát việc đại tu hộp giảm tốc chính máy nghiền xi măng, máy nghiền than
Chi tiết tại đây
 
 

Các tin khác