15:42 18/09/2023
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói mua sắm: Dịch vụ khai thác, bốc xúc và vận chuyển nguyên liệu phục vụ sản xuất Quý IV năm 2023
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói mua sắm: Dịch vụ khai thác, bốc xúc và vận chuyển nguyên liệu phục vụ sản xuất Quý IV năm 2023
Chi tiết tại đây!