08:50 25/01/2024
thông báo kết quả LCNCC gói mua sắm: Mua rác thải công nghiệp không nguy hại ( vải vụn, da vụn, đế giày, nilon, xốp, mút) sử dụng làm nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất năm 2024