14:27 29/04/2021
Thông báo gia hạn thời gian đóng mở thư chào giá gói mua sắm bồi dưỡng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm độc hại
Thông báo gia hạn thời gian đóng mở thư chào giá gói mua sắm bồi dưỡng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm độc hại

 Chi tiết tại đây