10:55 01/10/2023
Mời chào giá dịch vụ tư vấn khảo sát hiện trạng tỷ lệ 1/500 và khái toán chi phí GPMT&TĐC Dự án: Mở rộng mỏ đá vôi Ninh Dân
Mời chào giá dịch vụ tư vấn khảo sát hiện trạng tỷ lệ 1/500 và khái toán chi phí GPMT&TĐC Dự án: Mở rộng mỏ đá vôi Ninh Dân
File đính kèm