Thư mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ sửa chữa phần công nghệ năm 2019
Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ sửa chữa phần công nghệ năm 2019
Thư mời chào giá gói mua bộ trục chủ động và vòng bi 2 nửa cho giàn ghi số 2 máy làm nguội
Hồ sơ mời chào giá gói mua bộ trục chủ động và vòng bi 2 nửa cho giàn ghi số 2 máy làm...
Thư mời chào giá gói Caosilic rắn phục vụ sản xuất năm 2019
Hồ sơ mời chào giá gói: Caosilic rắn phục vụ sản xuất năm...
Thư mời chào giá cạnh tranh gói: Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khi đợt tháng 3/2019
Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh gói: Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khi đợt tháng...
Thư mời chào giá cạnh tranh gói mua sắm bộ làm mát
Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: Gói mua sắm bộ làm...
Thư mời chào giá mua đất đá thải loại
Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: Gói đất, đá thải loại Mỏ đá vôi